Vaegnägijatele
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Loe edasi

Terviseamet kontrollib pidevalt tegevuskohavälist vaktsineerimist

22. Aug 2019

Terviseameti peamaja

lates 2017. aastast on tervishoiutöötajad terviseametit tegevuskohavälisest vaktsineerimisest teavitanud 49 korral, millest ligi pooltel juhtudel on terviseamet kontrollinud ka tehtava vaktsineerimise nõuetele vastavust.

 

Erinevaid füüsilisi asukohti, kus 2017. aastast alates on tegevuskohaväliselt vaktsineeritud, on kokku olnud 101. Põhiliselt vaktsineeriti väljaspool registreeritud tegevuskohta inimesi gripi, kuid sel aastal ka puukentsefaliidi vastu.

 

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht doktor Juta Varjase sõnul teavitavad tervishoiuteenuse osutajad terviseametit tegevuskohavälise vaktsineerimise puhul reeglina korralikult ja õigeaegselt, mõeldes põhjalikult läbi nii patsiendi nõustamise, vaktsiinide ja ravimite säilitamise kui ka süstalde hävitamise. „Järelevalve käigus oleme avastanud väiksemaid puudujääke näiteks dokumenteerimisel ja nõustamisel, kuid üldine tervishoiutöötajate suhtumine vaktsineerimise läbiviimisesse on siiski pigem eeskujulik,“ ütles Varjas, kelle sõnul teebki väljaspool arstikabinetti vaktsineerimise täielikult ohutuks tõsiasi, et sarnaselt arstikabinetile tuleb ka siin arvestada kõigi nõuete, sealhulgas teenuse dokumenteerimise, vaktsiinide külmahela säilimise ja võimaliku esmaabi andmisega. Üheks väga oluliseks tingimuseks immuunsuse tekkel on vaktsiinide õige käitlemine ning külmaahela säilimine, sest ka väikesed temperatuuri kõikumised võivad vaktsiini toimet oluliselt kahjustada.

 

Terviseamet tuletab meelde, et ees on uus gripihooaeg ning tervishoiutöötajad, kes plaanivad inimesi väljaspool tegevuskohta vaktsineerida, peaksid oma tegevust aegsasti planeerima ja sellest ka  terviseametit õigeaegselt teavitama.

 

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.