Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

A-viirushepatiidi vastasest vaktsineerimisest

Koos Eestis esineva A-viirushepatiidi puhanguga on kasvanud nõudlus A-viirushepatiidi vastase vaktsineerimise suhtes.

Seoses sellega juhib Terviseamet elanikkonna tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Vaktsineerimine A-viirushepatiidi vastu on näidustatud kõigile Eesti elanikele, kes ei ole varem vaktsineeritud ega põdenud A-viirushepatiiti, eeskätt:

  • lapsed ja täiskasvanud, kellel esinevad kroonilised maksahaigused;
  • toidukäitlejad;
  • A-viirushepatiidi haige lähikontaktsed;
  • vee- ja kanalisatsiooni asutuste töötajad;
  • süstivad narkomaanid;
  • meestega seksivad mehed.

2. Lähikontaktsetele on soovitatav manustada vaktsiini esimene doos 7-14 päeva jooksul pärast kontakti haige inimesega. Hiljem teostatud vaktsineerimine ei kaitse patsienti haigestumisest, kuid võib kergendada haiguse kulgu.

3. A-viirushepatiidi vaktsiini tuleb säilitada temperatuuril +2 kuni +8°C. Juhul kui perearst väljastab teile retsepti vaktsiini ostmiseks, tuleb koheselt pärast vaktsiini ostmist minna perearsti juurde vaktsiini süstima. Kui süsti tegemine pole võimalik 30 min jooksul pärast vaktsiini ostmist, siis tuleb kuni vaktsiini manustamiseni säilitada seda temperatuuril +2 kuni +8°C.

4. Immuniseerimise teostajal tuleb selgitada immuniseerimise vajalikkust ja nõustada patsienti kõikides immuniseerimisega seotud küsimustes.

5. A-viirushepatiidi kogused vaktsiini tarnijate keskladudes ja apteekides on piisavad.