Accessibility

Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni vaktsineerimissoovitused

Käesolevad vaktsineerimissoovitused on koostatud Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kasutamiseks juhis- ja abimaterjalina immuniseerimisega tegelevatele tervishoiutöötajatele.
 
Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab vaktsineerimist kõigile, kellel on vaktsineerimine näidustatud.
Antud vaktsineerimissoovitused koosnevad kahest lisast, mis on orienteeritud enimohustatud sihtrühmadele, kelle immuniseerimine nimetatud vaktsiin-välditavate nakkushaiguse vastu on oluline kindlatel kliinilis-epidemioloogilistel põhjustel. Vaktsineerimissoovitustes on lisaks täpsustatud immuniseerimisskeem ja –põhjused ning toodud viited sobivatele vaktsiinidele. Vaktsiinide manustamisel tuleb jälgida ravimi infolehte.
 
Soovitustes ei käsitleta:

  • vaktsineerimisi neile sihtrühmadele, kelle immuniseerimine toimub kehtiva immuniseerimiskava alusel või on tagatud vältimatu abi korras;
  • vaktsineerimisi, mida viiakse läbi reisimeditsiini raames;
  • erakorralisi vaktsineerimisi nakkushaiguste puhangute korral. 

Lisa 1. Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
Lisa 2. Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid