Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Lastehalvatustõbi ei ole maailmast kadunud

Oktoobris 2013 algas lastehalvatustõve ehk poliomüeliidi puhang Süürias, kus on 26. novembri seisuga avastatud 17 haigelt metsiku poliomüeliidi viiruse 1. tüüp, mis geneetiliste omaduste põhjal pärineb Egiptusest. Analoogsed poliomüeliidiviirused on levinud ka Pakistanis ja Palestiinas.

Süüria lastehalvatustõve puhangu põhjuseks on laste ja noorukite puudulik vaktsineerimine kodusõja tingimustes ja seetõttu suure immuunsuseta kontingendi kujunemine elanikkonna seas.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) hinnangu alusel võivad Süüriast pärit varjupaigataotlejad, sõjapõgenikud ja illegaalsed immigrandid tuua lastehalvatustõve viirused ka Euroopa Liidu maadesse.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on poliomüeliidi alalise levikuga maadeks tänapäeval Afganistan, Pakistan ja Nigeeria, kuid puhangud esinevad ka Somaalias, Kamerunis, Etioopias ja Keenias. Juhul kui Eesti kodanikud reisivad nimetatud maadesse, peaksid nad olema vaktsineeritud poliomüeliidi vastu.

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab poliomüeliidiviiruste leviku vältimiseks riigis vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Eestis oli 2012. aastal kahe aasta vanustest lastest vaktsineeritud lastehalvatustõve vastu 94,6 %. Vähem kui 95% lastest oli vaktsineeritud Tallinnas, Harjumaal, Pärnumaal, Hiiumaal ja Valgamaal. 2-14. aasta vanustest lastest oli lastehalvatustõve vastu vaktsineerimata 4152 last ehk 2,4%. Seega on Eestis olemas üsna suur lastehalvatustõve vastase kaitseta laste rühm ja kui nende sekka satub poliomüeliidiviirus, võib meilgi vallanduda poliomüeliidi puhang.

Lastehalvatustõbi on suure ohtlikkusega nakkushaigus, mis kahjustab kesknärvisüsteemi ja põhjustab raskekujulisi jäsemete halvatusi ning 5-10% juhtudest lõpeb haigus surmaga hingamislihaste halvatuse tõttu. Poliomüeliidiviirused levivad toidu ja joogiveega ning haige levitab neid roojaga. Nakatuda võivad kõigis vanuses immuunkaitseta inimesed.