Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Teadmiseks reisijatele: Iisraelis on leitud lastehalvatustõve viirusi

Selles piirkonnas ringlev metsik poliomüeliidiviirus on Lõuna-Aasia genotüüp, mis levis 2012. aastal Pakistanis ja Egiptuses Kairos.

Kuni käesoleva aasta septembrikuu keskpaigani ei ole Israelis esinenud lastehalvatustõve juhte inimeste seas. Augustikuus alustati kõikide kuni üheksa aasta vanuste laste vaktsineerimist lastehalvatustõve vastu, sest ainult elanike üldine tõhus immuunsusefoon tagab kaitse poliomüeliiti nakatumise vastu.

Arvestades seda, et Eesti elanikud külastavad küllalt sageli Israeli, soovitame neil enne Israeli sõitmist:

- kontrollida perearsti juures oma poliomüeliidi vastase vaktsineerimise seisundit ja juhul, kui täiskasvanut või last ei ole viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud lastehalvatustõve vastu, vaktsineerida poliomüeliidivaktsiini ühe annusega. Eestis vaktsineeritakse lapsi immuniseerimiskava alusel poliomüeliidi vastu viimast korda 6-7 aasta vanuses,

- nimetatud piirkonnas viibimisel täita isikliku hügieeni nõudeid (pesta käsi) ning järgida toitumise ja joogivee tarvitamise ohutuse nõudeid, sest poliomüeliidiviirused levivad eeskätt toidu ja joogiveega.