Accessibility
Vaccinating children

The body of each child is protected by their immune system. It is in our power to strengthen this system even more, taking into account the characteristics of a child’s immune system.

Read more
Vaccination of adults

An average adult is exposed to thousands of pathogens daily. The immune system, which works continuously and imperceptibly, protects the body from those pathogens.

Read more
For healthcare workers

Healthcare workers professionals play a very important role in conducting vaccination. The information and explanations received from them affect people's decisions, and the feedback and statistics collected help direct vaccination policies.

Read more
Travel vaccination

In order to avoid infectious diseases, travellers to risk areas should turn to their own family physician or travel medicine office at least 4 weeks before the trip, for a medical examination and, if necessary, to get vaccinated.

Read more

Euroopa Immuniseerimise nädal keskendub immuniseerimisalaste puuduste likvideerimisele

Vaktsineerimine on päästnud rohkem elusid kui ükski teine tervishoius rakendatud meede. Euroopa on olnud üsna lähedal eesmärgile likvideerida leetrid, kuid inimeste teadmatus ja suhtumise muutus on viinud viimastel aastatel hoopis leetritesse haigestumise kasvule. Seetõttu peab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) oluliseks kõikide riikide panust vaktsiin-välditavate nakkuste kõrvaldamises.

Iga laps, iga inimene on oluline. Keegi ei pea põdema nakkushaigusi, mida on võimalik vältida, mille vastu on olemas kaitse. Tähtis on analüüsida ja aru saada, mis mõjutavad vanemate vaktsineerimisalaseid otsuseid, kuidas suurendada inimeste rahulolu ja  usaldust ning muuta vaktsineerimine kui toiming võimalikult mugavaks.

Eesti immuniseerimiskava kohaselt vaktsineeritakse lapsi 11 nakkushaiguse vastu. Nendeks on tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, mumps, punetised, leetrid, Haemophylius influenzae tüüp b ja 2014 aastal lisandunud rotaviirus.

Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti 2014. aastal 95,1% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud.

Viimase viie aasta lõikes on ilmnenud vaktsineerimistega  hõlmatuse osas väike langustendents. 2014. aastal vähenes võrreldes 2013. aastaga 2-aastaste laste hõlmatus vaktsineerimisega kõikide immuniseerimiskava vaktsiinidega. Hõlmatus vaktsineerimisega B-viirushepatiidi vastu moodustas 93,4%, difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi vastu - 94,5%, Haemophylius influenzae tüüp b vastu – 95,0% ning  mumpsi, punetiste ja leetrite vastu - 93,4%. WHO poolne soovitus on 95%.

2-aastaste laste seas jäi soovituslik vaktsineerimisega hõlmatuse tase saavutamata  Tallinnas, Harjumaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

Samuti on meil probleeme immuniseerimise õigeaegsusega. 2014 aastal vähenes hõlmatus esimese ja teise korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu. Hõlmatus korduvvaktsineerimisega leetrite, punetiste ja mumpsi vastu 14-aastastel jääb samuti alla WHO soovituslikku taset

Vaktsineerimistest keeldumiste arv kasvas 2014 aastal eelneva aastaga võrreldes 0,2 – 0,3 protsendi võrra. Vaata lisaks: http://eiw.euro.who.int/