Accessibility

Poliomüeliit e lastehalvatustõbi levib maailmas reisijate kaudu

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade Erakorraline Komitee tunnistas poliomüeliidi leviku maailmas rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise erakorraliseks olukorraks ning soovitab sellega seoses reisijatel, kes plaanivad külastada järgmisi riike: Pakistan, Afganistan, Kamerun, Süüria, Iraak, Iisrael, Ekvatoriaal Guinea, Etioopia, Nigeeria või Somaalia kontrollida enda poliomüeliidivastase vaktsineerimise staatust.

Juhul kui teid ei ole viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud lastehalvatustõve vastu või see ei ole dokumentaalselt kinnitatud, tuleks lasta end poliomüeliidi vastu vaktsineerida 4 nädalat kuni 12 kuud enne nimetatud riikidesse reisimist.

Kõikidesse neisse riikidesse reisimisel on otstarbekas kaasa võtta polomüeliidi vastu vaktsineerimist tõendav dokument, milleks on rahvusvaheline sertifikaat (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis). Kui teil vaktsineerimist tõendavat dokumenti ei ole, siis võite end, olgugi, et eelnevalt vaktsineeritud, leida olukorrast, kus riigist lahkudes nõutakse täiendavat vaktsineerimist poliomüeliidi vastu.

2013. aastal oli 60 protsenti lastehalvatuse juhtudest maailmas seotud polioviiruste rahvusvahelise levikuga. Käesoleval aastal on jätkunud polioviiruste levik riigist riiki: Pakistanist Afganistani, Süüriast Iraaki ja Kamerunist Ekvatoriaal Guineasse.

Eestis alustati laste poliomüeliidi vastase vaktsineerimisega aastal 1958. Viimased lastehalvatuse haigusjuhud registreeriti meil 1961. aastal. Enne vaktsineerimisega alustamist haigestus Eestis lastehalvatusse aastas kuni 1000 last.