Accessibility
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta.

Read more
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Read more
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Read more
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Read more

Riiklikku immuniseerimiskavasse lisatakse uus väikelastele suunatud vaktsiin

Rotaviirusnakkus on viiruslik haigus, mis põhjustab mao-peensoole põletikku (gastroenteriiti). Haigus on ägeda kuluga, millega kaasneb oksendamine, vesine kõhulahtisus ja palavik. Haigestuda võivad igas vanuses inimesed, kuid peamise haigestunute rühma moodustavad alla 5-aastased lapsed, kes vajavad rotaviirusnakkuse tõttu sageli  haiglaravi. Tegu on kõige sagedasema väikelaste hospitaliseerimist vajava vaktsiin-välditava haigusega Eestis. Raskematel juhtudel tekib väikelapsel eluohtlik dehüdratatsioon ehk veetustumine. Haigus on väga nakkav ning levib sagedasti puhangutena. Haigusümptomid kestavad keskmiselt 4-5 päeva.

Aastatel 2006–2013 on Eestis registreeritud vahemikus 892–2287 rotaviirusest tingitud haigusjuhtu aastas. Haiguse laialdane levik ja sage esinemine ning sellest tingitud väikelaste sage hospitaliseerimise vajadus on peamised põhjused, miks otsustati lisada vaktsineerimine rotaviirusnakkuse vastu riiklikusse immuniseerimiskavasse.  

Rotaviirusnakkuse vastane vaktsineerimine aitab väikelastel vältida rotaviirusnakkusest tingitud mao-peensoolepõletikku ja hospitaliseerimist.  Vaktsineerimisega hoitakse ära rotaviirusnakkuse puhanguid väikelaste kollektiivides. Kuna haigust esineb väga sagedasti ning selle keskmine kestus on kuni nädal, siis vähendab vaktsineerimine oluliselt ka lapsevanemate vajadust puududa töölt lapse haigusaegse hoolduse ja põetamise tõttu.

Eesti ravimiregistris on registreeritud kaks rotaviirusnakkusevastast vaktsiini, mis on ohutud ning tõhusad rotaviirusnakkuse ennetamisel väikelastel. Vaktsiine manustatakse suukaudselt sõltuvalt vaktsiinist kaks või kolm doosi immuniseerimiskava alusel vanuses 2, 3 ja 4,5 kuud.