Vaegnägijatele
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Loe edasi

Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni vaktsineerimissoovitused

Käesolevad vaktsineerimissoovitused on koostatud Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt kasutamiseks juhis- ja abimaterjalina immuniseerimisega tegelevatele tervishoiutöötajatele.
 
Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab vaktsineerimist kõigile, kellel on vaktsineerimine näidustatud.
Antud vaktsineerimissoovitused koosnevad kahest lisast, mis on orienteeritud enimohustatud sihtrühmadele, kelle immuniseerimine nimetatud vaktsiin-välditavate nakkushaiguse vastu on oluline kindlatel kliinilis-epidemioloogilistel põhjustel. Vaktsineerimissoovitustes on lisaks täpsustatud immuniseerimisskeem ja –põhjused ning toodud viited sobivatele vaktsiinidele. Vaktsiinide manustamisel tuleb jälgida ravimi infolehte.
 
Soovitustes ei käsitleta:

  • vaktsineerimisi neile sihtrühmadele, kelle immuniseerimine toimub kehtiva immuniseerimiskava alusel või on tagatud vältimatu abi korras;
  • vaktsineerimisi, mida viiakse läbi reisimeditsiini raames;
  • erakorralisi vaktsineerimisi nakkushaiguste puhangute korral. 

Lisa 1. Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
Lisa 2. Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid