Accessibility
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta. Lapsena saadud vaktsiinide toel suudab keha edaspidi edukalt võidelda haigusetekitajatega ning ennast iseseisvalt kaitsta.

Подробнее
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Подробнее
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Подробнее

Рекомендации по вакцинации Экспертной комиссии по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел

Настоящие рекомендации по вакцинации составлены Экспертной комиссией по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел и предназначены для занимающихся иммунизацией работников здравоохранения в целях использования в качестве инструктивного и вспомогательного материала.

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел рекомендует пройти вакцинацию всем, кому вакцинация показана.  

Данные рекомендации по вакцинации состоят из двух приложений, ориентированных на наиболее подверженные опасности целевые группы, иммунизация которых против инфекционных заболеваний, предупреждаемых при помощи названных вакцин, является важной по определённым клинико-эпидемиологическим причинам. В рекомендациях по вакцинации дополнительно приведены уточнения схемы и причин иммунизации, а также ссылки на подходящие вакцины. При введении вакцин необходимо следовать инструкции, приведённой в инфолистке лекарственного средства.

Рекомендации не рассматривают:

  • вакцинации тех целевых групп, иммунизация которых проводится на основании действующей программы иммунизации либо обеспечена в порядке неизбежной помощи;
  • вакцинации, которые проводятся в рамках медицины путешествий;
  • экстренные вакцинации в случае вспышек инфекционных заболеваний.

Приложение 1.  Вакцины, не входящие в программу иммунизации, и их использование 
Приложение 2.  Целевые группы, вакцинируемые вне программы иммунизации, и показанные для них вакцины