Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Vaktsiinid on testitud

Kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid on läbinud pikaajalised ja mitmeastmelised kliinilised katsetused ning nende mõjul hoiavad igapäevaselt silma peal Ravimiamet ning erinevad rahvusvahelised organisatsioonid nagu näiteks Maailma Terviseorganisatsioon ning          

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse. Meditsiinilisi uuringuid korraldavad regulaarselt ka erinevad teadusasutused.

 

Vaktsiinide ohutuse ja efektiivsuse kohta leiab rohkem materjali sellele pühendatud alasektsioonist siit. Statistikat vaktsiinide mõjust ohtlikele nakkushaigustele leiab siit.

 

Vaktsineerimise eest tasumine

Täiskasvanud saavad ennast tasuta vaktsineerida difteeria ja teetanuse vastu (kaitset tuleb uuendada iga 10 aasta järel). Samuti katab riik vaktsineerimisega seotud kulud leetrite puhangu korral (haigete või haigega kokku puutunutele). Ülejäänud vaktsiinid on tasulised.