Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Immuniseerimiskava välised vaktsiinid

Immuniseerimiskava välised vaktsiinid

Lisaks immuniseerimiskava vaktsineerimistele on võimalik vaktsineerimisega vältida mitmeid nakkushaiguseid nii lastel kui täiskasvanutel.

Kindlasti tuleks vaktsineerimise vajalikkust kaaluda nakatumise riskirühma kuuluvatel inimestel.

Täpsemad riiklikud soovitused immuniseerimiskava välisteks vaktsineerimisteks koos enimohustatud riskirühmade loeteluga on toodud vaktsineerimissoovitustes.

Vaktsineerimisalast nõu küsi oma perearstilt või -õelt.

Ülevaade enimkasutatavatest immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest Eestis on toodud järgnevas tabelis:

                  HAIGUS

  VAKTSIINI NIMETUS

          VAKSTIIN SPC
    (allikas: ravimiamet)

    Inimese papilloomiviirus       

Gardasil 9

Silgard

Cervarix

Allikas

Allikas

Allikas

 

 

 

 

 

    Pneumokokk-nakkus

Prevenar 13

Synflorix

Allikas

Allikas

 

 

 

    Puukentsefaliit

Ticovac

Encepur

Allikas

Allikas

 

 

 

    Gripp

Vaxigriptetra 

Influvac

Allikas

Allikas

 

 

 

    Mumps, punetised, leetrid

Priorix

Allikas

 

   Tuulerõuged

Varilrix

Varivax

Allikas

Allikas

 

 

   B-viirushepatiit

Engerix B

Allikas

 

   A-viirushepatiit

Havrix

Avaxim 160 U

Allikas

 

Allikas

 

 

 

    A-viirushepatiit,

    B-viirushepatiit

Twinrix

Allikas

 

    Vöötohatis

Zostavax

Allikas

 

   Marutõbi

Verorab

Allikas

 

   Meningokokk-nakkus

Bexsero

Menveo

Allikas

Allikas

 

 

 

   Kõhutüüfu

Typherix

Allikas

 

   Kollapalavik

Stamaril

Allikas

 

   Koolera

Dukoral

Allikas

 

   Jaapani entsefaliit

Ixiaro

Allikas

 

Kõik eeltoodud vaktsiinid omavad Eestis või Euroopa Liidus kehtivat müügiluba.

Ravimpreparaadi põhiandmed ning viited ravimiomaduste kokkuvõttele (SPC) ja pakendi infolehele (PIL) on võimalik leida Eesti Ravimiregistrist.

 

Lisa 1. Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
Lisa 2. Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid