Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Immuniseerimiskava välised vaktsiinid

Lisaks immuniseerimiskava vaktsineerimistele on võimalik vaktsineerimisega vältida mitmeid nakkushaiguseid nii lastel kui täiskasvanutel. Kindlasti tuleks vaktsineerimise vajalikkust kaaluda nakatumise riskirühma kuuluvatel inimestel. Täpsemad riiklikud soovitused immuniseerimiskava välisteks vaktsineerimisteks koos enimohustatud riskirühmade loeteluga on toodud vaktsineerimissoovitustes. Vaktsineerimisalast nõu küsi oma perearstilt või –õelt.

Ülevaade enimkasutatavatest immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest Eestis on toodud järgnevas tabelis:

                        Haigus

Vaktsiini nimetus

Vaktsiini SPC (allikas: Ravimiamet)

            Inimese papilloomiviirus       

Gardasil 9

 

 

Silgard

 

 

Cervarix

Allikas

 

 

Allikas

 

 

Allikas

 

 

 

 

 

            Pneumokokk-nakkus

Prevenar 13

 

                

Synflorix

Allikas

 

 

Allikas

 

 

 

            Puukentsefaliit

Ticovac

 

Encepur

 

Allikas

 

Allikas

 

 

 

            Gripp

Vaxigriptetra 

 

Influvac

Allikas

 

Allikas

 

 

 

           Mumps, punetised, leetrid

 

Priorix

 

 

Allikas

 

            Tuulerõuged

Varilrix

Varivax

 

Allikas

Allikas

 

 

            B-viirushepatiit

Engerix B

 

Allikas

 

             A-viirushepatiit

Havrix

 

Avaxim 160 U

Allikas

 

Allikas

 

 

 

             A-viirushepatiit,

             B-viirushepatiit

Twinrix

Allikas

 

             Vöötohatis

Zostavax

 

 

Allikas

 

            Marutõbi

Verorab

Allikas

 

            Meningokokk-nakkus

Bexsero

 

 

Menveo

Allikas

 

 

Allikas

 

 

 

            Kõhutüüfu

Typherix

Allikas

 

            Kollapalavik

Stamaril

Allikas

 

            Koolera

Dukoral

Allikas

 

            Jaapani entsefaliit

Ixiaro

Allikas

 

 

Kõik eeltoodud vaktsiinid omavad Eestis või Euroopa Liidus kehtivat müügiluba. Ravimpreparaadi põhiandmed ning viited ravimiomaduste kokkuvõttele (SPC) ja pakendi infolehele (PIL) on võimalik leida Eesti Ravimiregistrist.

 

Lisa 1. Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
Lisa 2. Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid