Vaegnägijatele
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Loe edasi

Ekspertkomisjon

Ekspertkomisjon

Alates 2006. aastast tegutseb Sotsiaalministeeriumi juures immunoprofülaktika ekspertkomisjon, mille ülesanneteks on:

 • nõustada Sotsiaalministeeriumi riikliku immunoprofülaktilise tegevuse rakendamisel, täiendamisel ja ajakohastamisel ning teha vastavasisulisi ettepanekuid;
 • nõustada Sotsiaalministeeriumi riikliku immuniseerimiskava rakendamisel, täiendamisel ja ajakohastamisel;
 • kooskõlastada immuunpreparaatide riiklikud hankeplaanid ning nõustada vajadusel Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonda immuunpreparaatide riigihangete ettevalmistamisel.

Komisjoni kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest:

 • Terviseamet
 • Ravimiamet
 • Haigekassa
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Lastearstide Selts
 • Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 • Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
 • Eesti Õdede Liit
 • Lastekaitse Liit
 • Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituut
 • Sotsiaalministeerium

Komisjoni liikmed arutavad, analüüsivad ja põhjendavad tehtud ettepanekuid lähtudes meditsiinilisest efektiivsusest, ühiskondlikust mõjust, elluviidavusest ning alternatiivsetest lahendustest.

 

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni töö ning otsuste kohta saab põhjalikumalt lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.