Accessibility

Immuniseerimine on tähtis. Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohad.

• Immuniseerimine päästab elusid. Immuniseerimine päästab aastas maailmas rohkem kui kolm miljonit inimelu.
• Immuniseerimine on inimese põhiõigus- mis ei ole kättesaadav kõigile. Viimastel aastatel on maailmas tehtud suuri edusamme tervise parandamisel, kuid:
 • Nakkushaiguste puhangud on tõsine oht.
  Tänu efektiivsetele vaktsineerimise kavadele ei ole enamik arenenud maade elanikest kogenud hävitavate puhangute laastavat mõju.
 • Nakkushaigused tapavad inimesi tänapäevani.
  Enne laste immuniseerimise kavade kasutusele võtmist, olid nakkushaigused laste põhiliseks surmapõhjusks.
 • Nakkushaigusi on võimalik kontrolli all hoida ja haigestumist kõrvaldada.
  Elanike vaktsineerimisega kõrge hõlmatuse püsival tagamisel, väheneb vaktsiin-välditavatesse nakkushaigustesse haigestumine.
 • Immuniseerimine on tulu-efektiivne.
  Kahtlemata on immuniseerimine kaasaja üks kõige kulu-efektiivsemaid tervishoiu saavutusi.
 • Lapsed usaldavad tervishoiusüsteeme ja loodavad, et need tagavad nendele ohutu, efektiivse ja mittekalli immuniseerimise.
 • Läbi aegade on edukas immuniseerimine olnud see, mis on taganud suuri ja olulisi inimkannatuste ja surmade vähenemist.

Teadus ja tehnoloogia on andnud meie käsutusse paljude nakkushaiguste vastu kaitsmiseks tõhusa vahendi – vaktsiini. Vaktsiin tagab inimesele tervise täna ja aastateks ette.
Ravimid on küll head, kuid saavad aidata vaid tagajärgedega võitlemisel. Erinevate haiguste vastu võitlemiseks mõeldud vaktsiinide loojaid on korduvalt tunnustatud teaduse ja avalikkuse kõrgeima autasuga – Nobeli preemiaga. Vaktsineerimisega kaitsed Sa ohtlike nakkushaiguste eest nii iseennast  kui ka kõiki teisi.
Kaitse neid, kellest hoolid.