22.04.16 14:23

WHO poliomüeliidi vaktsiini väljavahetamise kava ei puuduta Eestit


Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kavandas aprilliks 2016. a lastehalvatuse ehk poliomüeliidi vastase 3-valentse elus-nõrgestatud vaktsiini (OPV) asendamise 2-valentse OPV-ga, mis tähendab, et  vaktsiinikoostisest jäetakse välja metsiku polioviiruse teise tüübi vaktsiin-viirus.

Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et WHO andmetel 2. tüübi metsikut polioviirust maailmas enam ei ringle. Viimati leiti 2. tüübi metsikut polioviirust aastal 1998.  3-valentne OPV asendatakse 2-valentse OPV-ga nendes riikides, mis senini on kasutanud immuniseerimiskavades OPV-d.  

Eestit ja teisi  lääneriike WHO kava ei puuduta, sest meil kasutatakse juba aastaid inaktiveeritud poliovaktsiini (IPV).

Immuniseerimine poliomüeliidi vastu Eestis

Eestis alustati laste poliomüeliidi vastase vaktsineerimisega aastal 1958. Viimased lastehalvatuse haigusjuhud registreeriti meil 1961. aastal. Enne vaktsineerimisega alustamist haigestus Eestis lastehalvatusse aastas kuni 1000 inimest.

Eesti immuniseerimiskava kohaselt immuniseeritakse lapsi poliomüeliidi vastu alljärgneva skeemi järgi:

Vanus            Vaktsiini annus
3 kuud           1. annus
4,5 kuud        2. annus
6 kuud           3. annus
2 aastat         4. annus ( esimene korduvvaktsineerimine)
6-7 aastat     5.annus (teine korduvvaktsineerimine)

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab poliomüeliidiviiruste leviku vältimiseks riigis vaktsineerida vähemalt 95% lastest. Eestis oli 2015. aastal ühe aasta vanustest lastest vaktsineeritud lastehalvatustõve vastu 93,2 %. Vähem kui 95% üheaastastest lapstest olid vaktsineeritud Tallinnas, Harjumaal, Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, ja Võrumaal, Viljandimaal ja Valgamaal.

31.12.2015. a seisuga on Eestis immuniseeritud poliomüeliidi vaktsiini kolme doosiga  185 602 (96,5%) last vanuses 1-14. aastat.

Lastehalvatustõve e poliomüeliidi puhul on tegemist väga ohtliku nakkushaigusega, mis kahjustab kesknärvisüsteemi ja põhjustab raskekujulist jäsemete halvatust ning võib 5-10% juhtudest lõppeda surmaga. Poliomüeliidiviirused levivad toidu ja joogiveega ning haige levitab neid roojaga. Nakatuda võivad igas vanuses immuunkaitseta inimesed. 

Vaata lisaks: lastehalvatus e poliomüeliit


 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 10 detsember 2014 15:32