Lisaks immuniseerimiskava vaktsineerimistele on võimalik vaktsineerimisega vältida mitmeid nakkushaiguseid nii lastel kui täiskasvanutel. Kindlasti tuleks vaktsineerimise vajalikkust kaaluda nakatumise riskirühma kuuluvatel inimestel. Täpsemad riiklikud soovitused immuniseerimiskava välisteks vaktsineerimisteks koos enimohustatud riskirühmade loeteluga on toodud  vaktsineerimissoovitustes. Vaktsineerimisalast nõu küsi oma perearstilt või –õelt.

Ülevaade enimkasutatavatest immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest Eestis on toodud järgnevas tabelis:

                        Haigus

Vaktsiini nimetus

Vaktsiini SPC (allikas: Ravimiamet)

Inimes            Inimese papilloomiviirus       

Gardasil 9

 

 

Silgard

 

 

Cervarix

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003852/WC500189111.pdf

 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000732/WC500051549.pdf

 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

 

                   Pneumokokk-nakkus  

Prevenar 13

 

 

Synflorix

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf

 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf

                   Puukentsefaliit

Ticovac

 

Encepur

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1201677.pdf

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1037461.pdf

                         Gripp

Vaxigriptetra 

Influvac

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1606935.pdf

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1165418.pdf

Mu                   Mumps, punetised, leetrid

 

Priorix

 

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1611638.pdf

                   Tuulerõuged

Varilrix

Varivax

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1027998.pdf

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1182383.pdf

                        B-viirushepatiit

Engerix B

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1065215.pdf  

                  A-viirushepatiit

Havrix

 

Avaxim 160 U

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1020991.pdf

 

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1024300.pdf

 

A                 A-viirushepatiit, 
                   B-viirushepatiit

Twinrix

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000112/WC500044064.pdf

 

                  Vöötohatis

Zostavax

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000674/WC500053462.pdf

                       Marutõbi

Verorab

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1019562.pdf

 

                       Meningokokk-nakkus

Bexsero

 

 

Menveo

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf

 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001095/WC500090147.pdf

 

                       Kõhutüüfu

Typherix

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1064663.pdf

 

´                      Kollapalavik

Stamaril

http://ravimiregister.ravimiamet.ee/Data/SPC/SPC_1025996.pdf

K                     Koolera

Dukoral

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000476/WC500037570.pdf

 

                       Jaapani entsefaliit

Ixiaro

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000963/WC500037287.pdf

 

 

Kõik eeltoodud vaktsiinid omavad Eestis või Euroopa Liidus kehtivat müügiluba. Ravimpreparaadi põhiandmed ning viited ravimiomaduste kokkuvõttele (SPC) ja pakendi infolehele (PIL) on võimalik leida  Eesti Ravimiregistrist.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 27 detsember 2017 15:50